Posle ovog teksta više nikada nećete proći kroz šumu na isti način – VIDEO

Drveće priča

Šetajte šumom i pogledajte drveće. To nije obična skupina stvarno velikih biljaka – to su živa bića koja su solidarnija od mnogih ljudi!

Drveće ima svoje mreže koje se formiraju uz pomoć korenja a koje naučnici zovu „mreža“. Naučnica Suzan Simard smatra da se pod zemljom nalazi sistem koje drveće koristi kao džinovski mozak.

Cela šuma tako šalje poruke. Dokle god vam pogled seže. Drveće je razvilo još jednu divnu osobinu – ispomoć. Pa tako breza može hrastu da šalje hranjive materije koje su mu potrebne.

I ne samo to. Suzan zove starija stabla, stara i po pedeset godina „majkama drveća“. Kada počnu da umiru ona šalju svoje nutrijente, tj. svoju snagu mladicama oko sebe. E, to je porodično stablo! Tako da je energija mladog stabla nekada potekla od drveta iz prethodnog milenijuma.

Kada sečemo drveće mi zapravo prekidamo veze čitavih porodica. Drveće šapuće, ali na skriveno. Rekli smo vam da više nikada nećete proći kroz šumu na isti način.

(upworthy)

Share this post: